Vintage og Antikk

På disse små og store skattene, vil du finne spor etter svunne tiders bruk.
Man må regne med noen små alderdomstegn, som vitner om lang fartstid..
Alle varene i denne varegruppen er brukte varer.
Varer beskrevet som vintage er minimum 20 år gamle og varer beskrevet som antikk; minst 100 år.{{amount}}